ویزای برزیل


مــدارک لازم بــراي ويزاي بــرزيــل

 

- اصل گذرنامه معتبر با 6 ماه اعتبار از تاريخ حرکت تور (امضاء شده).

 

- فتوکپي از صفحات 1-7 گذرنامه و ويزاهاي آمريکا، کانادا، استراليا، اروپا و ... .

   * به علاوه يکسري فتوکپي از صفحات مشخصات و اعتبار براي بخش فروش.

 

- اصل فرم ويزا با امضاء توسط مسافر.

 

- تکميل فرم مشخصات فردي (به طور کامل).

 

- 2 قطعه عکس 4×3 رنگي، زمينه سفيد و کاملاً از رو به رو.

 

- ترجمه انگليسي  صفحات شناسنامه .

 

- ترجمه انگليسي گواهي اشتغال به کار يا روزنامه رسمي يا پروانه کسب با ذکر

    نام و مهر و امضاء (توسط دارالترجمه).

    * براي خانم هاي خانه دار ترجمه گواهي اشتغال به کار همسر الزامی است.

    * براي افراد محصل ترجمه گواهي اشتغال به تحصيل الزامی است.

    * براي افراد بازنشسته، ترجمه حکم بازنشستگي يا کارت بازنشستگي و يا آخرين فيش حقوقي الزامی است.

 

- پرينت انگليسي حساب جاري بانکي 6 ماه گذشته با مهر و امضاء (توسط بانک).

 

- ترجمه انگلیسی سند مالکيت به نام مسافر.

  * براي خانم هاي غير شاغل ارائه ترجمه سند مالکيت همسر الزامی است.

 

 

- با توجه به شرایط اخذ ویزای هر کشور،سفارتخانه مربوطه این حق را برای خود محفوظ می دارد که از شما مدارک دیگری درخواست نماید.