11 شب فرانسه - جزایر قناری - اسپانیا4 شب پاریس 4 شب تنریف 3 شب بارسلونپرواز رفت و برگشت بین المللی
اقامت در هتل های 4 ستاره تاپ در مرکز شهر . ویزای شنگن

ترنسفر فرودگاهی ورودی فرودگاه به هتل و ترنسفر خروجی هتل به فرودگاه
ترنسفر بین شهری با قطار های سریع السیر اروپا و یا با پرواز های چارتری داخلی
بیمه نامه مسافرتی