دارو های ممنوعه


ممنوعیت حمل داروی غیر مجاز به امارات

احتراما"، پیرو بخشنامه های شماره 491/م ب مورخ 18/05/78 ، 701/م ب مورخ 28/03/85 و حسب اعلام وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به آگاهی می رساند، وزارت بهداشت امارات متحده عربی ورود  داروهای ذیل را به کشور مزبور ممنوع اعلام نموده و مجازات سنگینی برای دارندگان، مصرف کنندگان و توزیع کنندگان آن در نظر گرفته ، لذا داروهای فوق به فهرست 374 گانه داروهای  روانگردان تحت کنترل امارات اضافه می گردد

1- ترامادول هیدروکلراید          

 Tramadol Hydrochloride

2-اوربیافن      

  Orbifen

3-تری هگزی فنیدیل      

   Trihexyphenidil

4-کیما درین          

Kemadrin

 

شایان ذکر است


الف- از حمل هرگونه داروی آرام بخش اعم از آمپول ، شربت ، قرص های اعصاب ، خواب آورو مسکن های کدئینه خودداری گردد.

ب- افرادی که با تشخیص پزشک نیاز به استفاده از داروهای آرام بخش دارند، می بایست قبل از سفر نسخه مربوطه را به زبان عربی ترجمه و پس از تایید وزارت بهداشت ، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سفارت امارات در تهران به همراه داشته باشند.

ج-در چنین شرایطی باید مقدار داروی همراه بیمار با نسخه تایید شده توسط مراجع فوق الاشاره مطابقت داشته باشد.

ه-بیمارستان هلال احمر (ایرانیان) مستقر در دبی با کادر مجرب پزشکان ایرانی امکان تهیه بسیاری از داروهای ایرانی  با  تجویز پزشک فراهم می باشد.

و-لیست داروهای غیر مجاز بر اساس بخشنامه های اعلام شده به پیوست جهت بهره برداری ارسال می گردد.

 

لیست داروهای مخدر غیر مجاز در کشورهای حوزه خلیج فارس


آمپول 


1. مرفین 10 میلیگرمی

2. متادون 5 میلی گرمی


3.پنتازوسین 50 میلی گرم


4. پتیدین 50 میلی گرم


5. پتیدین 100میلی گرم


6.الفنتانیل


7.فنتامیل


8.سوفنتاتیل


9.تالامونال


10.دی هیدروبلزپریدول


11.نالوکسال


قرص:


12.متادون 5 میلی گرم

13.مرفین 10 میلی گرم


14.اپیوم


15.کدئین فسفات 30 میلی گرم


16.قرص متیل فنیدیت( روانگردان) وارداتی


17.دیفنوکسیلات

 

 پیوست بخشنامه شماره 701/م ب مورخ 28/03/85

 


متادون

باکلوفن(قرص)

لورازپام(قرص)


فنتانیل

بی یریدین(آمپول)

مپروبامات(قرص)


مورفین

بی یریدین(قرص)

متوکاربامول(آمپول)


پتیدین

کلردیازپوکسید(قرص)

متوکاربامول(قرص)


کدئین

کلرپرومازین(آمپول)

میدارولام(آمپول)


دکسترومتورفان

کلرپرومازین(قرص)

لورتریبتیلین(قرص)


فنویاربیتال

کلیدیئیم سی(قرص)

اکزازپام(قرص)


باربیتالها

کلومبیرامین(قرص)

پانکوروئیوم(آمپول)


دیفنوکسیلات

کلونازپام(قرص)

پاروکستین(قرص)


امفتامین ها

دکسترومتورفان(شربت)

پرفنازین(آمپول)


متیل فنیدیت

دکسترومتورفان پی(شربت)

پرفنازین(قرص)


میروبامات

دکسترومتورفان(قرص)

فنوباربیتال(شربت)


اتیدامات

دیازپام(آمپول)

فنوباربیتال(قرص)


پنتازوسین

دیازپام(قرص)

فنوباربیتال(آمپول)


الپرازولام

دیفنوکسیلات(قرص)

فنی توئین کمپاند


کلونازپام

دکسپین(کپسول)

پریمیدون(قرص)


کلوپازام

فلووکسامین(قرص)

پروپوفول(آمپول)


دیازپام

فلوکستین(قرص)

رمبرون(قرص)


استازولام

فلوکستین(کپسول)

تیوبنتال(آمپول)


فلورازپام

فلوفتازین(قرص)

تیوبنتال(قرص)


لورازپام

فلوفتازین(آمپول)

تیوریدازین(قرص)


میدازولام

هالوپریدول(قطره)

تیوتیکس(کپسول)


اکزازپام

هالوپریدول(قرص)

ترامادول(قرص)


تمازپام

هالوپریدول(آمپول)

ترامادول(آمپول)


کلودیارپوکساید

هیدروکسی زین(شربت)

تری فلویرازین(آمپول)


استامینوفن کدئینه

هیدروکسی زین(آمپول)

تری فلویرازین(قرص)


الپرازولام(قرص)

هیدروکسی زین(قرص)

تری هگزیفسدیل(قرص)


امانتادین(کپسول)

ایمی پرامین(قرص)

تریمیبرامین(قطره)


امی تریپنیلین(قرص)

کتامین(آمپول)

تریمیبرامین(قرص)


اسپرین کدئینه(قرص)

لیتیوم کربنات(قرص)

والبروات سدیم(قرص)


آتراکوریم(آمپول)

اکسازپام

اورازپام


 

بر اساس اعلام ستاد مرکزی بنیاد تعاون زندانیان، بدینوسیله هشدارهای لازم در خصوص حمل بار و داروهای  روان گردان  در پروازهای خارجی را به آگاهی می رساند.


مقتضی است جهت پیشگیری از بروز هر گونه مشکل موارد ذیل را به مسافرین عازم مقاصد بین المللی اطلاع رسانی نمائید 


1 . از به همراه داشتن و حمل هر گونه داروی کدئین دار، آرام بخش، خواب آور و انواع قرص اعصاب بدون نسخه پزشک به مقاصد بین المللی جدا اجتناب نمائید ( تعداد داروها نمیبایست بیش از تعداد مندرج در نسخه پزشک باشد ).


2. قبل از عزیمت به کشورهای خارجی، اطلاعات مربوط به اقلام ممنوع الورود ( اعم از دارویی و غیره ) به کشورهای مزبور را از طریق سفارت کشور مربوطه دریافت و از حمل آن ها اکیدا خودداری فرمایند.


3. مسئولیت حمل و جابجائی بار سایر مسافران را به صورت امانی و بدون اطلاع از محتویات آن به هیچ عنوان نپذیرند