9 شب اسپانیا 
5 شب بارسلون 4 شب مادرید بلیط رفت و برگشت با پرواز بین الملی
ترنسفر فرودگاهی از فرودگاه به هتل و از هتل به فرودگاه
حمل نقل داخلی با قطار های سریع السیر و پرواز های داخلی اروپا