ویزای اماراتمدارک لازم برای اخذ وبزا دبی (امارات)
اسکن رنگی از پاسپورت
اسکن رنگی ۱ قطعه عکس

شرایط اخذ ویزا

ویزا توریستی امارات ۲ ماه اعتبار دارد و در این مدت ۱۴ روز می توانید در کشور امارات اقامت کنید.
ویزا به ۲ صورت عادی و نیمه فوری و فوری (سرویس) اخذ می شود، که اخذ ویزا عادی دبی ۷ روز کاری و ویزا نیمه فوری دبی ۳ روز کاری و ویزای سرویس ۱ روز کاری  زمان لازم دارد.
در صورتی که ویزا دبی را بدون رزرو هتل دریافت کنید، یک فقره چک ضمانت بازگشت به مبلغ ۱۰ میلیون تومان دریافت می شود در حال حاضر امکان اخذ ویزا ۱ ماهه از کشور امارات نیز وجود دارد که با این ویزا شما می توانید به جای ۱۴ روز به مدت ۱ ماه در امارات اقامت کنید.


قیمت
ویزا عادی ۲۹۵ درهم
ویزا نیمه فوری ۳۷۰ درهم
ویزا عادی ۱ ماهه ۴۵۰ درهم
ویزای ۳ ماهه ۱۴۰۰ درهم