حریم خصوصی


شرکت رهیابان تعطیلات خود را متعهد به حفاظت از حریم خصوصی همه بازدید کنندگان سایت رهیابان میداند.
ما به عنوان بخشی از تعهد خود نسبت به حریم خصوصی شما این بیانیه را تهیه کردیم.شما به عنوان مستری ما میتوانید بدون نیاز به وارد کردن اطلاعات شخصی در شبکه جهانی اینترنت از سایت ما دیدن فرمایید.


افشا
اطلاعاتی که در اختیار ما قرار میدهید در سرور های امن ما قرار میگیرد.همچنین ممکن است ما اطلاعات جمع آوری شده درباره استفاده از سایت خود را در اختیاراشخاص ثالثی قرار دهیم اما این موارد شامل اطلاعاتی که قابل استفاده برای تعیین هویت شما باشند نخواهد بود.
هرجا که رمز ورودی به شما ارایه شد
ه ( یا خود انتخاب کرده اید ) این رمز ورود شما را قادر خواهد ساخت تا به بخش های مشخصی از سایت ما دسترسی داسته باشید.
حفظ و نگه داری از این رمز ورود بر عهده شخص شما خواهد بود.ما از شما میخواهیم تا این رمز ورود را در اختیار کسی قرار ندهید.

متاسفانه انتقال اطلاعات از طریق اینترنت کاملا امن نیست.علی رغم اینکه همه تلاشمان را جهت حفاظت از اطلاعات شخصی شما به کار میگیریم نمیتوانیم امنیت
انتقال اطلاعات شما را تضمین کنیم.بنابراین مسئولیت هرگونه انتقال بر عهده شما خواهد بود.بادریافت اطلاعات شما ما از روش های سختگیرانه و امنیتی در جهت تلاش برای جلوگیری از دسترسی غیر مجاز به انها استفاده خواهیم کرد.
کشور های خارج از جامعه اقتصادی اروپا همیشه قوانین حفاظت اطلاعات قوی ندارند.به هر حال ما همیشه برای اطمینان از اینکه اطلاعات شما مطابق این خط مشی استفاده شود تلاش خواهیم کرد.مگر در مواردی که قانون ملزم بداند.ما هیچ بخشی از اطلاعاتی که شما در اختیارمان کذارده اید را در اختیار دیگران نگذاشته به فروش نرسانده و توزیع نخواهیم کرد.
در پایان اگر تجارت ما وارد
سرمایه گذاری مشترک با شرکت دیگری شده و یا با موسسه ای دیگر ادغام یا به آن فروخته شود.اطلاعات شما با شرکا یا مالکان جدید اعلام خواهد شد.IP ها و کوکی ها

ما ممکن است اطلاعات کامپیوتر شما از جمله آدرس آی پی نوع سیستم عامل و نوع مرورگر را جمع آوری کرده و جهت مدیریت و اهداف بازاریابی مورد استفاده قرار دهیم.این امر شامل داده های آماری درباره الگو ها و عملکرد جستجوی شما در اینترنت بوده و نمیتواند هویت شما را تعیین کند.
کوکی ها بسته های کوچک اطلاعاتی هستند که ما روی کامپیوتر شما ذخیره میکنیم.هنگامی که شما وارد سایت ما میشوید سیستم ما کوکی هایی را روی کامپیوتر شما ذخیره خواهد کرد.مگر اینکه مخالفت خ
ود را هنگام ارایه اطلاعات خود به ما اعلام کرده باشید کوکی ها به دفعات بعدی بازدید از سایت سرعت بیشتری میدهند همچنین کوکی ها به ما اجازه میدهند تا بتوانیم ترافیک سایت را کنترل و نظارت کرده و محتوای سایت را برای شما شخصی سازی کنیم . شما میتوانید با فعال کردن تنظیمات خاص در مرورگر کامپیوتر خود را از ذخیره کوکی ها جلوگیری کنید.در این صورت ممکن است نتوانید از برخی قابلیت های ویژه سایت ما استفاده نمایید.


امنیت و حفاظت از داده ها
ما از اقدامات امنیتی استفاده میکنیم تا اطلاعات شما از دسترسی اشخاص غیر مجاز عملکرد های غیر قانونی خسارات غیر اتفاقی تخریب و نقصان مصون نگاه داریم.ما اطلاعات شما را برای مدتی متعارف که قانون ملزم میداند نگاه خواهیم داشت.
در مواردخاص ممکن است سایت ما حاوی لینک های الکترونیکی به سایت های دیگر باشد در صورتی که بخواهید از این سایت ها بازدید کنید.خط مشی حفظ حریم خصوصی و اولویت های حریم خصوصی آن ها معتبر خواهد بود.دسترسی و به روزآوری
شما این حق را دارید که از اطلاعات نگهداری شده خود آگاهی داشته و از ما بخواهید تا تغییراتی در آن ها ایجاد کنیم تا دقیق و به روز باشند.اگر به این امر تمابل داشتید ما را در جریان بگذارید.


تغییرات در خط مشی حفظ حریم خصوصی ما

هرگونه تغییرات آتی در خط مشی حفظ حریم خصوصی ما بر روی سایت قرار خواهد گرفت و در صورت نیاز از طریق ایمیل نیز اطلاع رسانی خواهد شد.